تبلیغات
پرتقال - 69..

:درباره وبلاگ:آرشیو


:آخرین پستها


:دوستان


:پیوندهای روزانه


:آمار وبلاگ69..

:نویسنده
6 بهمن 88-02:18

و یادی که داره به فراموشی سپرده می شه.. مگه همین رو نمی خاستی پرتقال؟ می دونم که می خاستی ..حرف مفت نزن..  من تورو بهتر از هر کسی می شناسم.. می شناسم و نمی شناسم.. 20 سال و 5 ماهِ باهاتم.. می دونم با اینکه خیلی وقت ه حرف هات رو بهم می زنی.. اما باز خیلی چیزها رو نمی گی.. اون ها رو هم می دونم.. دیگه به من هم اطمینان نداری.. چرا؟

اوهوم می دونم چرا.. نمی خواد چیزی بگی.. می دونم..

 تاریخ آخرین ویرایش:6 بهمن 88 02:33